Wat kan Verboom Advies voor u betekenen?

Architectuur als enabler

De overheid digitaliseert in hoog tempo haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Voor uw organisatie betekent dit verplichtingen maar ook kansen. 

  • Hoe sluit uw organisatie bijvoorbeeld aan op de landelijke diensten zoals beschreven in de Wet generieke digitale infrastuctuur (GDI) en hoe maakt u daar optimaal gebruik van?

  • Hoe bereidt uw organisatie zich voor op de grote i-projecten van de komende jaren zoals de invoering van de Omgevingswet?
  • Hoe ontwikkelt uw organisatie het datagedreven werken voor zowel de eigen organisatie als de, bijvoorbeeld op de gebieden smart cities en de energietransitie?

  • Hoe bereidt uw organisatie zich voor op de nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van de bescherming van de privacy, de invoering van de Algemene Verordering Gegevensbescherming per mei 2018?

Verboom Advies kan u ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen en het realiseren van de oplossingen.

Advisering

I-Visie & i-Strategie

Het begint natuurlijk met uw eigen visie op de verplichtingen en kansen.  Een tweede stap is het zorgen voor een gedeelde visie.

  • Door te investeren in het verhelderen van de visie en het gezamenlijk ontwikkelen van een gedeelde visie kan in de uitvoeringsfase veel beter samengewerkt worden.
  • Door te investeren in het actueel houden van de strategie kan in de uitvoeringsfase veel gerichter gewerkt en samengewerkt worden. 

Advisering

Architectuur

Het werken met of onder architectuur biedt vele mogelijkheden om effectief aan de verplichtingen te voldoen en de kansen optimaal te benutten – de architect als enabler.

Speerpunten daarbij zijn: 

  • het inrichten of doorontwikkelen van werken onder architectuur
  • het opstellen van een strategie I&A en roadmap 
  • het stroomlijnen van bedrijfsprocessen

Nieuws

Informatie architect en i-adviseur

Aad Verboom

Sinds 1998 werkzaam in de ICT, sinds 2000 bij de decentrale overheid en sinds 2011 ook als zelfstandige adviseur kan ik u ondersteunen als E-architect, i-adviseur en projectleider I&A.

Informatie architect en i-adviseur Aad Verboom