Architectuur

Architectuur is het beschrijven van de bouwstenen van de organisatie en de samenhang tussen die bouwstenen.  Natuurlijk kunnen alle onderdelen beschreven worden maar dit is veel werk en levert lang niet altijd veel baten op.  In het algemeen is het goed te beginnen met die onderdelen die op dat moment het meest relevant zijn.  Vaak zijn dit de onderdelen van de Informatie architectuur.

Waarom werken onder architectuur

1.  Samenhang

 • Bij het opstellen van een projectplan is het vaak niet eenvoudig om de samenhang met aangrenzende onderdelen van de architectuur helder te krijgen en te houden. Dit zorgt vaak voor verwarring, tussentijdse discussies, hogere risico’s op overschrijding van tijd en budget en lagere tevredenheid met het eindresultaat. 
 • Door te investeren in het werken onder architectuur wordt in de voorbereidingsfase de samenhang verhelderd.  Hierdoor kan in de uitvoeringsfase gerichter gewerkt en beter samengewerkt worden.  

2.  Scope 

 • Bij het opstellen van projectplannen is het vaak moeilijk om gezamenlijk de scope vast te stellen en een ambitie te formuleren die past bij de organisatie. Dit zorgt in de voorbereidingsfase vaak voor lange discussies en in de uitvoeringsfase voor een moeizame samenwerking.
 • Door te investeren in het werken onder architectuur kunnen in de voorbereidingsfase de scope en een realistische ambitie gezamenlijk vastgesteld worden. In de uitvoeringsfase kan daardoor gerichter gewerkt en beter samengewerkt worden.

Kortom, het werken onder architectuur biedt vele mogelijkheden om effectief aan verplichtingen te voldoen en de kansen optimaal te benutten – de architect als enabler.

Verboom Advies kan op verschillende manieren ondersteunen bij het inrichten of doorontwikkelen van het werken onder architectuur.

Projecten

Wanneer visie en strategie voldoende helder en gedeeld zijn kan een high level architectuur ontwerp voor het project uitgewerkt worden.

Hierbij gaat het vooral om:

 • het beschrijven van de huidige en gewenste situatie
 • het bepalen van de scope
 • het benoemen van de samenhang met andere projecten en ontwikkelingen
 • het benutten van de kansen om vanuit het ene project ook bij te dragen aan het bereiken van doelstellingen van andere projecten.
  Zo kan het inrichten van datagedreven werken goed samengaan met de verplichting vanuit de AVG om de applicaties, gegevens en informatiestromen te beschrijven. 

Organisatie

Op het niveau van de organisatie:

 • het uitvoeren van een quick scan of maturity scan met betrekking tot het werken onder architectuur
 • het opstellen van een advies voor het inrichten of doorontwikkelen van werken onder architectuur
 • het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor het inrichten of doorontwikkelen van werken onder architectuur
 • het verzorgen van workshops of trainingen aan de organisatie.

Beheer architectuur

Op het niveau van beheer van de architectuur: 

 • Inrichten en beheren van onderdelen van de architectuur

Bijvoorbeeld vullen en beheren van de Gemma Software Catalogus