Visie & Strategie

Waarom visie

Wanneer de visie op een bepaalde ontwikkeling of project onvoldoende helder of onvoldoende gedeeld is, heeft dit vaak negatieve effecten op de uitvoering:  een moeizame samenwerking, hogere risico’s op overschrijding van tijd en budget en lagere tevredenheid met het eindresultaat.

Door te investeren in het verhelderen van de visie en het gezamenlijk ontwikkelen van een gedeelde visie kan in de uitvoeringsfase veel beter samengewerkt worden.

Waarom strategie

Wanneer een ontwikkeling of project onvoldoende is opgenomen in de algemene I&A strategie ontstaan gedurende de uitvoering vaak vragen over bijvoorbeeld: 

  • de inpassing in de bestaande I&A infrastructuur en
  • de relatie tot andere ontwikkelingen en projecten.

Dit zorgt vaak voor verwarring, lange discussies  en een hoger risico op vertraging en extra kosten.

Door het inbedden van de I&A strategie in de organisatiebrede strategie kan in de uitvoeringsfase veel gerichter gewerkt en samengewerkt worden.

Verboom Advies kan op verschillende manieren ondersteunen bij het formuleren van de doelstellingen en realiseren van de oplossingen.

Projecten

Op het niveau van projecten:

  • het verhelderen van de visie op het gewenste project, in een kort traject
  • het inpassen van het gewenste project in de bestaande I&A strategie en roadmap, in een kort traject. Hierbij wordt de samenhang met andere projecten en ontwikkelingen optimaal benoemd en geborgd.  Het inrichten van datagedreven werken kan bijvoorbeeld goed samengaan met het invoeren van de AVG (zie architectuur).
  • het maken van een high level architectuur ontwerp voor het project (zie architectuur).

Organisatie

Op het niveau van de organisatie:

  • het ontwikkelen van een I-visie en het opstellen van een I&A strategie, om gedurende meerdere jaren richting te geven aan de ontwikkeling van de I&A
  • het opstellen van een roadmap voor de komende 1-3 jaar.

Van visie tot uitvoering: 

vanuit visie en strategie is de volgende stap om een high level architectuurontwerp te maken.  Zie architectuur.